GDPR

GDPR data

     Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Eunatam s.r.o., se sídlem Branická 213/53, Braník, 147 00, Praha 4, IČ: 09287019 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333892 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • e-mailové přihlášky, které potvrzují souhlas se zpracováním údajů
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, přihlášky a e-mail je a je nutné zpracovat za Certifikace navštívených kurzů a zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10-ti a 3 let.
 2. Vzhledem k certifikaci kurzů Access Consciousness, je nutné ukládat data účastníků, k prokázání platného certifikátu.
 3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 Typ  - systémová, 

Název - funkčnost

Účel - Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování a prohlížení webových stránek

Expirace - Do uzavření okna prohlížeče

Přístup k informacím - jde o cookie z našeho webu

 

 S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@matanue.com nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedených v kontaktech.

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 2. Případně poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. 


© Copyright Eunatam s.r.o.