akášická kronika

AKÁŠICKÁ KRONIKA

Akášická kronika je databáze každého rozhodnutí, volby, zkušenosti či vzpomínky, všech lidí, zvířat i rostlin.
Díky Akášickému čtení můžete pochopit souvislosti ve Vašem životě, zjistit proč se Vám vrací stále stejné situace do Vašeho života, a může Vám pomoci vystoupit z kruhu. 
Akášické čtení probíhá většinou osobně, je možné ho dělat i na dálku. Klient je seznámen se vším, co čtení obnáší a na základě toho se rozhodne jestli dá souhlas ke čtení, který je k tomu vždy nutný. Je to ochrana každé duše a zároveň i podmínka "vládců záznamů", kteří všechny záznamy spravují. Klient může o čtení mluvit s kýmkoli a já jsem vázán mlčenlivostí. Nepřísluší mi kohokoli soudit, dělat si závěry a nebo mít úhle pohledu na jakékoli informace, které Vám sdělím. Díky tomu můžete dát obavy a stud stranou a čtení si dovolit. 


© Copyright Eunatam s.r.o.