VĚDOMÍ

 

Termíny nadcházejících kurzů:


24.06.Certifikovaný kurz Tělesného procesu - Buněčná paměť, Praha 17:00 - 20:00
25.06.Inicializace, aktivace a exponencializace generativní a kreativní hormonální rovnováhy, Praha 13:00 - 16:00
25.06.Aktivace buněčných systémů vědomí PVX (Prostorového vtělení Xenosu) a obrat FAT (Funkční atrofie Terminusu), Praha 17:00 - 20:00
26.06 Certifikovaný kurz Access Bars, Neklanova 44/152, Praha 10:00 - 18:00
27.06.IAE generativního fyzického ztělesnění jako klíče k nedefinovanému žití, Praha 13:00 - 16:00
27.06.Restrukturalizace geneticky modifikované makulární tvorby, tvořící degenerativní slepotu, Praha 17:00 - 20:00
29.06.Generování akustické molekulární struktury, Praha 13:00 - 16:00 
29.06.Inicializace, aktivace a exponencializace mládnutí, Praha 17:00 - 20:00
30.06.Aktualizace zpětného stárnutí a nekonečného života, Praha 13:00 - 16:00
30.06.Aktivace a aktualizace imunity vůči stárnutí orgánů, Praha 17:00 - 20:00
2. - 5.7. 2021 Certifikovaný kurz Foundation, Tatragolf Mountain Resort, Veľká Lomnica, Slovensko 10:00 - 18:00
03.07.Zdrojové pole pro eliminaci a vyhlazení toxických amalgámů, Veľká Lomnica 18:00 - 21:00
04.07.Instalace, tvorba a aktualizace akustiky těla Veľká Lomnica 18:00 - 21:00
07.07.Vštípení chaosu jako zdroje humanoidní imunity, Praha 13:00 - 16:00
07.07.Reset všech buněčných struktur nedefinovaného žití a společenství se životním prostředím, Praha 17:00 - 20:00
08.07.Vštípení chaosu, který vymaže rafinované soudy o čase, prostoru a hmotě a bez prostoru, což změní fyziologickou tvorbu těl, Praha 13:00 - 16:00
08.07.Vštípení chaosu, který by vytvořil úložné paměťové buňky k vyvolání generativní vibrace mladistvého vzhledu, Praha 17:00 - 20:00
9. - 12.7. 2021 Certifikovaný kurz Foundation, Brno 10:00 - 18:00
13.07.Zkapalnění fyzického tuhnutí, Praha 13:00 - 16:00
13.07.Kvantová zapletení pro vytvoření super života, Praha 17:00 - 20:00
14.07.Vštípení budoucích možností, které nemohou být odmítnuty, Praha 13:00 - 16:00
14.07.Rozptýlení lidské fyziognomie, Praha 17:00 - 20:0015.07.Obnovení strukturální integrity a funkce, Praha 13:00 - 16:00
15.07.Eliminace a vyhlazení ztělesnění všech minulých myšlenek a sexuálních skutečností, Praha 17:00 - 20:00
16.07.Eliminace a vyhlazení ztělesnění všech minulých myšlenek a emocí, Praha 13:00 - 16:00
16.07.Eliminace a vyhlazení ztělesnění všech minulých myšlenek a pocitů, Praha 17:00 - 20:00
22. - 25.7. 2021 Certifikovaný kurz Foundation, Neklanova 44/152, Praha 10:00 - 18:00
24.07.Odmocnina mínus jedné, Praha 18:00 - 21:00
25.07.Reciproční dimenze, Praha 18:00 - 21:00
04.08.Eliminace a vyhlazení systémů stresu pro tvorbu zmenšení zaměněného jako chemické složení lidské reality, Praha 13:00 - 16:00
04.08.Eliminace a vyhlazení elektrického těla a inicializace, aktivace a exponencializace imunitního systému na odvrácenou stranu měsíce, Praha 17:00 - 20:00
05.08.Anafylaktický šok a Kvadrát laxace, Praha 13:00 - 16:00
05.08.Antalgické stíny, Praha 17:00 - 20:00
6. - 9.8. 2021 Certifikovaný kurz Foundation, Neklanova 44/152, Praha 10:00 - 18:00
© Copyright Eunatam s.r.o.